Slovenská Spoločnosť 

pre Laboratórnu Medicínu [ SSLM ]

Konferencie Laboratórnej Medicíny