top of page
2023-hero-dark.jpg


LABoratórna

15. – 16. November, 2023 09:00AM

MEDicína 2023


Slovenská Spoločnosť pre Laboratórnu Medicínu

O konferencii

Cieľom 27 výročnej konferencie SSLM je pripomenúť históriu, uvedomiť si súčasnosť, a hľadať cestu ako ďalej.

Ak porovnávame naše začiatky ( 1990 ) a súčasný stav ( 2023 ), nie je ďaleko od pravdy tvrdenie, že snaha o zmeny a existujúci chaos sa nezmenili, majú však inú kvalitu. Definovať čo možno urobiť dnes, za týždeň, mesiac, po roku a do budúcna je rovnako náročné ako pred 30 rokmi.

V V V roku 1990 sme sa na viedenskom magistráte prvý krát dozvedeli, že zdravotníctvo a laboratórna diagnostika sa dajú robiť aj ináč, ako sme boli zvyknutí. Dnes, po viac ako 30 rokoch sa pokúšame vyhodnotiť čo sme za uplynulé obdobie vykonali, čo sme sa naučili, kde sme pochybili a čo sme dosiahli. V tomto kontexte je potrebné nanovo definovať súčasný stav a budúce  ciele – krátko, stredne a dlhodobé.

Napriek prostrediu a chaosu, v ktorom sme pracovali, sme dosiahli pozoruhodné výsledky: od expertov zo zahraničia, ktorých sme pozývali, sme sa učili a postupne budovali nový odbor – laboratórnu medicínu. Uplynulých 27 konferencií dokumentuje presne tie isté štádiá nášho vývoja, ako je definované v každej učebnici manažmentu - forming, storming, norming a performing.

Naše konferencie sme začali registrovať od roku 1997: dovtedy ( od 1990 ) sme organizovali každoročné stretnutia ( spolu 7 ), ktorých hlavným cieľom bolo hľadanie optimálneho formátu. Každá z 27 konferencií mala medzinárodnú účasť z vyspelých krajín Západnej Európy a USA, čo prispelo ku skutočnosti, že náš nový odbor laboratórna medicína je formou aj obsahom porovnateľný s vyspelými krajinami. Za uplynulé obdobie sme vychovali viac ako 100 špecialistov laboratórnej medicíny - lekárov, laboratórnych diagnostikov, laborantov s vysokoškolským vzdelaním I a II stupňa a vzniklo viac pracovísk s polyvalentným charakterom. V súčasnosti vstupujeme do finále, kde našou hlavnou úlohou je dokončiť projekt národného referenčného laboratória, ktorý sme započali v spolupráci s ministerkou zdravotníctva Andreou Kálavskou. Zložitosť súčasnej situácie nás nemôže odradiť.

Posledné tri výročné konferencie sme organizovali v spolupráci s Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU, jej prednostkou a v súčasnosti aj prodekankou LF SZU prof. MUDr. Katarínou Gazdíkovou PhD ako aj Spoločnosťou všeobecného lekárstva. Dôvodom je pokus riešiť spoločné problémy – nedostatok lekárov, sestier laborantov a nárast požiadaviek – spojenými silami. Riešením je polyvalencia, ktorá zachováva kvalitu, zvyšuje efektivitu, a na ktorú oba odbory majú najlepšie predpoklady. Posledný vývoj v USA v tomto roku - transformácia AACC ( American Association for Clinical Chemistry ) na ADLM ( Asociation for Diagnostic and Laboratory Medicine ) náš prístup len potvrdzuje a podporuje. Veríme, že aj nadchádzajúca konferencia prispeje k podpore trendov zameraných na zvyšovanie odbornosti a efektivity. Ukážme, že sa to napriek ťažkej stiuácii dá.
 

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA

Kvalitná primárna zdravotná starostlivosť je základným pilierom zdravotnej starostlivosti v každej rozvinutej spoločnosti. Jej hlavným predstaviteľom je všeobecné lekárstvo, odbor ktorý už dlhé roky „bojuje“ s viacerými problémami, medzi ktoré patrí nedostatok lekárov, vyšší vek praktizujúcich všeobecných lekárov, komplikácie pri vzdelávaní, nedostatok kompetencií... Okrem toho musí dlhodobo obhajovať svoje postavenie plnohodnotného odboru.

Za posledné roky však došlo k viacerým zmenám, ktorými sa podarilo zvýšiť jeho akceptovateľnosť odbornou obcou ako aj laickou verejnosťou. Vďaka mnohým aktivitám, ktoré predstavujú všeobecné lekárstvo optikou súčasnej doby a zaraďujú ho medzi odbory s multidisciplinárnym záberom a nenahraditeľným postavením sa podarilo významne zmeniť pohľad na všeobecné lekárstvo. Treba si uvedomiť, že sa jedná o odbor, s ktorým sa stretne každý z nás a podľa ktorého si väčšina ľudí robí prvý dojem o fungovaní zdravotníctva.

Všeobecné lekárstvo a laboratórna medicína veľmi úzko súvisia a pri svojom fungovaní sa dopĺňajú. Preto som veľmi rada, že už tretí rok sa spoločne stretávame a vymieňame si skúsenosti a navzájom sa odborne obohacujeme.

 

Teším sa na naše spoločné stretnutie.

prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH.

program
STREDA 15.11.2023
08:00 – 08:30
09:00
09:15 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
REGISTRÁCIA
OTVORENIE

K. Gazdíková, G. Kováč

Blok 1: LABORATÓRNA MEDICÍNA

Otvorenie bloku Laboratórna medicína
G. Kováč
Laureátska prednáska

J. Gajdoš

Cielená degradácia proteínov – sľubná terapeutická modalita
I. Malík, Nádaská
Možnosti hromadného testovania obyv. pri vzniku epidémie vyvolanej noxou
S. Matyas, M. Kvasay, P. Krammer
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 14:15
Diskusia / Coffee Break

Porovnanie dvoch metód na stanovenie malých denzných LDL

S. Oravec

Prietoková cytometria v hematológi

​Š. Kečkéš

Paralely SSLM a ADLM 

G. Kováč

Obedová prestávka
 
Blok 2: "KEDY ODOSLAŤ..."
Otvorenie bloku Všeobecného lekárstva
K. Gazdíková
14:15 – 14:40
14:40 – 15:05
15:05 – 15:30
15:30 – 15:55
15:55 – 16:20
16:20 – 16:40
16:40 – 17:00
17:00
Kedy odoslať pacienta na nefrológiu

K. Gazdíková

Kedy odoslať pacienta na gastroenterológiu

L. Kužela

Kedy odoslať pacienta na imunológiu

S. Hadvabová

Kedy odoslať pacienta na endokrinológiu

J. Figurová

Kedy odoslať pacienta k dermatovenerológovi
G. Kolátorová
Kedy odoslať pacienta na neurológiu

F. Jurčaga

Diskusia

Záver
ŠTVRTOK 16.11.2023
09:15 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 11:50
Blok 1: VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Otvorenie bloku Všeobecné lekárstvo

K. Gazdíková

Súhra všeobecného praktického lekárstva a laboratórnej medicíny

K. Dostálová, K. Gazdíková, M. Bartušová, S. Wimmerová, P. Makara, M. Belovičová, Š. Moricová

Paliatívna starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára
A. Škripeková, L. Dzurillová
Laboratórna diagnostika fibrózy pečene, prakticky lekár a projekt SIRIUS

Ľ. Skladaný a kolektív SIRIUS

Telemedicína včera, dnes a zajtra
R. Zanovit
Coffee Break
11:50 – 12:20
12:20 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:40
14:40 – 15:05
Diskusia / Obedová prestávka

Blok 2: LABORATÓRNA MEDICÍNA II

Otvorenie bloku Laboratórna medicína II 

G. Kováč

Laureátska prednáška
S. Janota
Stručné repetitórium zápalových markerov
​Ľ, Gütler
15:05 – 15:30
15:30 – 15:55
15:55 – 16:20
16:20 – 16:45
16:45 – 17:15
17:15
Ralley Surman / Lybia – Trebišov / Slovakia
M. Farkaš
Mojich 478 – Prezentačné menu

V. Heriban

Oddelenia klinických laboratórií na Slovensku: história ich vzniku

P. Blažíček

Laboratórna identifikácia

R. Tomík (INAMED, s.r.o.)

Round Table Discussion

Záver
ORGANIZÁTORI

Programový výbor

 

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
doc. MUDr. Katarína Gazdiková, PhD., MHA, MPH, mim. prof
.

dipl. Ing. Michal Farkaš, prezident SSLM

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

Čestné predsedníctvo

 

prof. MUDr. Peter Šimko CSc., rektor SZU

doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH., dekan Lekárskej fakulty SZU
Ing. Igor Nano, kvestor SZU
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.
prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
doc. MUDr. Katarína Gazdiková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.

Organizačné zabezpečenie

 

LEKÁR, a.s.
fungui, s.r.o.

Koordinátor

 

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

KDE NÁS NÁJDETE
Hotel Sorea Regia*** Bratislava
Kráľovské údolie 6, 811 02 Staré Mesto
Kontakt: recepciargav@sorea.sk, tel: +421 2 32112870
(zabezpecuje si kazdý úcastnik konferencie individuálne)
Ubytovanie: PROMOCODE:"LABMED2023"
10% zlava zceny ubytovania vHoteli Sorea Regia***
Potvrdenie

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

napíšte nám

Ďakujeme! Správa bola úspešne odoslaná.

© 2017 – 2023 by SSLM.  All rights reserved.

bottom of page