top of page

LABoratórna

29 – 30 November, 2019 09:00AM

MEDicína 2019

O Konferencii

Slovenská Spoločnosť pre Laboratórnu Medicínu

 Slovenská Zdravotnícka Univerzita

O konferencii
Vážené kolegyne a kolegovia,
vítajte na jubilejnej 25 výročnej konferencii SSLM. Dovoľte úvodom informácie súvisiace s konferenciou – jej program, čo sme za uplynulý rok vykonali a náčrt plánu na najbližší rok.
 
Program reflektuje problematiku, ktorá sa riešila počas uplynulého roka, ako aj udalosti s ňou súvisiace: štandardné diagnostické postupy, poruchy lipidového metabolizmu, vývoj v laboratórnej medicíne, rozvoj medziodborovej spolupráce.  Neoddeliteľnou súčasťou programu po viac ako desaťročie je udeľovanie ceny Pera Hyltofta Petersena a posledné roky aj problematika životosprávy, výživy a pohybu.  K podrobnejšej charakteristike programu:
  • u štandardných diagnostických postupov je zámerom vysvetliť ich podstatu, uviesť príklady a pokúsiť sa ukázať, kde by mohlo byť miesto pre laboratórnu medicínu. Preto sme požiadali prof. MUDr. Jozefa Šuvadu PhD – lídra problematiky ŠDP na Slovensku a prof. MUDr. Jozefa Holomáňa PhD – experta s dlhoročnými skúsenosťami v danej problematike v hepatológii a klinickej farmakológii
  • laboratórnou a klinickou diagnostikou porúch metabolizmu tukov sa roky zaoberá  prof. MUDr. Stanislav Oravec CSc: okolnosti naznačujú, že by sme sa mohli dočkať návrhu novej klasifikácie porúch metabolizmu tukov
  • cenu Pera Hyltofta Petersena, si dovoľujeme udeliť Dr.h.c. prof. PhDr Dane Farkašovej CSc, za zásluhy v rozvoji laboratórnej medicíny ako aj za rozvoj ošetrovateľstva: význam jej príspevkov v oboch oblastiach presahuje rámec SR
  • v bloku venovanom problematike vývoja v laboratórnej medicíne diskutujeme  etické aspekty, vývoj a postavenie laboratórnych diagnostikov, čo by sme sa mohli naučiť od klinických mikrobiológov, čo sme dosiahli a aké máme aktuálne problémy
  • medziodborová problematika reflektuje výstupy, ktoré vznikli v rámci interakcie SSLM s Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR, VŠZP a inými odbormi resp. inštitúciami
  • problematika životosprávy, výživy a pohybu sa vďaka systematickej práci a záujmu doc. Ing. Pavla Blažíčka PhD rozrastá, dôkazom čoho je, že vyplní celé sobotňajšie dopoludnie
 
SSLM v uplynulom roku vypracovala návrh štandardného diagnostického postupu pri odbere venóznej krvi, návrh stratifikácie laboratórnych vyšetrení, návrh na vznik referenčného laboratória MZ SR – ako inštitúcie zabezpečujúcej riešenie havarijných situácií, vzdelávaciu bázu pre SZU ako aj  špeciálnu laboratórnu diagnostiku.  V spolupráci so SZU sme pripravili viacero monografií zameraných pre  a postgraduálnu výučbu v laboratórnej medicíne a opakovane sme predložili návrh na zmenu financovania laboratórnej diagnostiky.
 
SSLM v budúcom roku plánuje, vypracovať 6 nových ŠDP, podieľať sa na k budovaní referenčného laboratória MZSR, rozširovaní výučbovej bázy SZU, pokračovať v rozvoji publikačnej činnosti, a rozvoji medziodborovej a medzinárodnej spolupráce.
 
Prajeme Vám, aby ste sa na konferencii cítili dobre a z odborného programu si odniesli čo najviac poznatkov a podnetov
 
Bratislava, November 2019
Gustáv Kováč 
Program
program
PIATOK 29.11.2019
10:20
Diskusia
Štandardné diagnostické postupy a laboratórna medicína

G. Kováč

09:00
09:05
09:30
10:05
ŠTANDARDNÉ DIAGNOSTICKÉ POSTUPY ( M. Farkaš, G. Kováč )
Otvorenie
Problematika štandardných diagnostických postupov 

J. Šuvada

Štandardné diagnostické postupy v hepatológii

J. Holomáň 

KLASIFIKÁCIA PORÚCH METABOLIZMU LIPIDOV ( P. Blažíček, S. Oravec )
Malé denzné LDL a ateroskleróza
S. Oravec 
11:30
Ukončenie panelu vrátane diskusie
11:10
Efekt abdominálnej obezity na postprandiálne zmeny lipoproteínového spektra
P. Sabaka 
Janusovský fenomén HDL
M. Kaško
10:50
10:30
16:50
17:10
17:30
17:50
18:00
Klinická biochémia v kontexte klinickej a laboratórnej medicíny – čo
priniesol vývoj
D. Magula 
Stratifikácia nemocníc a problematika financovanie zdravotníckej starostlivosti 
M. Smatana 
Stratifikácia laboratórnych vyšetrení a financovanie laboratórnej diagnostiky v kontexte štandardných diagnostických postupov a referenčného laboratória MZSR

G. Kováč, A. Porubenová, M. Farkaš, J. Šuvada, A. Kalužay, M. Smatana, M. Laktišová,
H. Schuenemann

Diskusia
UKONČENIE PRVÉHO DŇA
SOBOTA 30.11.2019
09:00
09:05
09:25
09:40
ŽIVOTOSPRÁVA, VÝŽIVA, POHYB I ( P.Blažíček, J. Špaňár )
Otvorenie
Dietetické odporúčania z hľadiska kardiologickej a onkologickej prevencie

A. Penesová

Vplyv zmeny životosprávy na lipidové a zápalové markery u obéznych pacientov s psoriázou

P. Blažíček, Z. Rajcyová, M. Šimaliaková

09:55
10:10
10:25
Vím co jím?

A. Horna

Pycknogenol polyfenolový extrakt – fikcia alebo skutočnosť?

Z. Ďuračková

Chemické látky v potravinách

T. Kimáková

Význam pohybovej aktivity pre metabolické zdravie: vieme ako je zabezpečená adaptačná odpoveď organizmu na pravidelné cvičenie?

T. Kurdiová

10:50 – 11:10
11:10
Diskusia
PRESTÁVKA, KÁVA
ŽIVOTOSPRÁVA, VÝŽIVA, POHYB II ( P.Blažíček, J. Špaňár )

Zásady stravovania z pohľadu kardiovaskulárnej prevencie a rehabilitácie

Š. Farský

10:40
11:40
12:10
Homocysteín: rizikový faktor alebo marker ochorenia?

J. Lietava

Mýty v liečbe obezity

I. Majerčák

Biosyntéza steroidných hormónov meraných pomocou LC-MS-MS u pacientov s psoriázou – porovnanie so zdravou skupinou

P. Blažíček, A. Viestová, J. Hajdúchová, J. Walla, M. Šimaljaková

Diskusia

11:25
11:55
12:30
CENA PERA HYLTOFTA PETERSENA ( G. Kováč, M. Farkaš )
Históra ceny Pera Hyltofta Petersena
11:40
Odovzdanie ceny Pera Phyltofta Petersena
12:00
Laureátska prednáška 
D. Farkašová
12:10
Ukončenie
12:40
OBED
12:40 – 14:00
LABORATÓRNA MEDICÍNA ( B. Hvozdovičová, M. Farkaš )
Etika v laboratórnej medicíne 
J. Glasa 
14:00
História laboratórnej diagnostiky z pohľadu nelekárskych povolaní 
B. Hvozdovičová, M. Farkaš
14:30
SSKB Financovanie laboratórnej diagnostiky z pohľadu VŠZP
V. Heriban 

We are all here on earth to help others; what on earth the others are here for I don't know.

15:00
Čo sme dosiahli a kde máme problémy? 
G. Kováč, A. Porubenová, M. Farkaš, P. Blažíček, B. Hvozdovičová
15:20
Diskusia
15:40
PRESTÁVKA KÁVA
15:50 – 16:30
PROBLEMATIKA MEDZIODBOROVEJ SPOLUPRÁCE ( G. Kováč, M. Farkaš )
16:30
Štandardné diagnostické postupy v klinickej mikrobiológii
M. Czirfuszová
UKONČENIE KONFERENCIE
REGISTRÁCIA

Prihlásenie

na emailovej adrese: ivana.lukacova@szu.sk
v emaili uviesť "Laboratórna medicína" 
tel. kontakt:
02/59370 356, 02/59370 560

 

Registračný poplatok

35 EUR
platí sa na mieste

Stravovanie

Prihlásenie a platba

na emailovej adrese: ivana.lukacova@szu.sk
v emaili uviesť podľa výberu uvedeného nižšie
( piatok: obed, večera / sobota: raňajky, obed )

tel. kontakt: 02/59370 356, 02/59370 560

platí sa na mieste

Menu

Piatok 29. 11.2019
Obed. hovädzí vývar, kuracia rolka v lístkovom cestičku plnená šunkou a syrom, hráškovo-mätové pyré
Cena: 10 EUR
Večera. slovenská kulajda, grilovaná panenka medium, šípková omáčka, cviklová raw ryža
Cena: 12,50 EUR

Sobota 30. 11.2019.
Raňajky. ham and eggs - 3ks vajíčko, šunka, zeleninová obloha, chlieb
Cena: 4,20 EUR
Obed. kurací vývar, Kurací Gordon bleu plnený šunkou a syrom, zemiakové pyré, kompót
Cena: 10 EUR

 

Ubytovanie

Prihlásenie

na emailovej adrese: ubytovanie@szu.sk
v emaili uviesť "Laboratórna medicína" 
tel. kontakt:
02/59370 684, 02/59370 671

 

Cena

podľa typu izby, či s niekým alebo  samostatne: od 12,- EUR - po 20,- EUR, k cene sa pripočítava daň za ubytovanie 1,70 EUR/noc/osoba.

Cena

pri príchode v hotovosti

prednášajúci
Na stiahnutie

Materiály k prednáškam a samotné prezentácie prednášajúcich z 25 výročia konferencie LABMED si môžete stiahnúť po kliknutí na odkaz nižšie

ORGANIZÁTORI

Čestné predsedníctvo

 

Prof. MUDr. Peter Šimko CSc, rektor SZU

Prof. MUDr. Martin Gajdoš  CSc, dekan LF SZU

JUDr. Ing. Jozef Ráž, riaditeľ úradu MZSR

JUDr. Adam Kalužay, riaditeľ NTS

Ing. Igor Nano kvestor SZU

dipl. ing. Michal Farkaš, prezident SSLM

 

Organizačný výbor

 

Ing. Lucia Hudecová

PhDr. Ján Bachratý

PhDr. Mária Vizváryová

Ivana Lukáčová

MUDr. Marek Zálešák PhD

Vedecký výbor

 

doc. Ing. Pavel Blažíček CSc

prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD

prof. MUDr. Stanislav Oravec CSc

prof. MUDr. Jozef Holomáň PhD

prof. MUDr. Jozef Glasa PhD

MUDr. Daniel Kuba CSc

MUDr. Daniel Magula CSc

MUDr. Július Špaňár

 

Koordinátor

 

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

AKO NÁS NÁJDETE?
MHD:
Zástavka Nemocnica Kramáre, linky č. 32, 204, 211, 212
Uber:
Limbová 12 | stiahnúť aplikáciu pre iOS | Android
Autom:
Parkovacie miesta priamo v areáli
Prednášajúci
Mapa
Organizatori
Registrácia
Na Stiahnutie
RSVP
napíšte nám

Ďakujeme! Správa bola úspešne odoslaná.

© 2017 – 2022 by SSLM.  All rights reserved.

bottom of page