Laboratórna medicína 2017: Správa o priebehu

March 9, 2017

4. 3. 2017 prebehol 20 ročník výročnej konferencie Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny „Laboratórna medicína 2017“ ako náhrada za neuskutočnené podujatie plánované na 25-26. 11. 2017

 

Organizátori

 • Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

 • Slovenská zdravotnícka univerzita

Program

 

LABMED, SZU A LABORATÓRNA MEDICÍNA

 • 09:00 G. Kováč: 20 rokov: Labmed, SZU, Laboratórna medicína

 • 09:20 P. Blažíček: 15 rokov SSLM

 • 09:40 M. Farkaš: Laboratórna medicína: legislatívny rámec a medicínska prax

MOLEKULÁRNA PATOLÓGIA A LABORATÓRNA MEDICÍNA

 • 10:00 L. Kádási: Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

 • 10:20 J. Radvánszky: Next Generation Sequencing

 • 10:40 – 11:00   Káva, čaj

VÝŽIVA, ZDRAVIE A LABORATÓRNA MEDICÍNA

 • 11:00 P. J. Masarik: Big Data

 • 11:30 D. Doljak: Matematika a zdravie

 • 11:50 P. Blažíček: Výživa a medicína: možnosti monitorovania vitamínov

 • 12:10 J. Fillo: Prírodné nutričné doplnky a ich význam v prevencii a ich význam v prevencii a ochorení

 • 12:30 M.Levčíková: Význam vitamínu D v terapii a prevencii

 • 12:50 P. Blažíček: Poznáme klinický význam všetkých metabolitov vitamínu D ?

 • 13:10 – 14:00 Bageta, minerálka

 • 14:00 J. Čársky: Môžu byť antioxidanty nebezpečné ?

 • 14:20 J. Kucharská, A. Gvozdjáková: Gamatokoferol – biologické vlastnosti a význam pre zdravie

 • 14:40 M.Kleňová: Výživa a dlhovekosť

 • 15:00 F. Križanovič, D.Mészárosová: Vplyv vegetariánstva na zdravotný stav a darcovstvo krvi

 • 15:20 J. Valúch: Hladovanie v prevencii a terapii

 • 15:40 V. Mojto, J. Kucharská, Z. Rausová, M. Kolcunová, A. Gvozdjáková, J. Valúch:  Vplyv kompletného hladovania a regeneračnej diéty na funkcie obličiek a oxidačný stres

 • 16:00 La Jeune Une Nouvelle Therapie / Science of Fasting / Liečebné hladovanie

 • 17:00 – 17:15 Káva, čaj

 • 17:15 Diskusia k celému program

 • 18:15 Ukončenie podujatia

Ekonomika

 

Príjmy

 • Registračný poplatok            20 EUR

 • Počet účastníkov                    78

 • Celková suma                    1 560 EUR

Výdavky

 • Prenájom                              720 EUR

 • Dohody o vykonaní práce 200 EUR

 • Celková suma                      920 EUR

Kredity

 

Udelené SACCME

 • Pasívna účasť 8 kreditov

 • Aktívna účasť 1 autor 10 kreditov

 • Aktívna účasť 2 autor   5 kreditov

Udelené SZU

 • Účasť  5 kreditov

Diskusia

 

Čakáme na faktúry zo SACCME za

 • registráciu cca 130 EUR

 • manipulačný poplatok cca 70 EUR

Príjem registračných poplatkov sa rozdelil ana partes medzi

 • SZU    780 EUR

 • SSLM 780 EUR

Celkový hospodársky výsledok

 

Príjmy           

 • Registračné poplatky1 560 EUR

Výdavky

 • SZU780 EUR

 • SACCME200 EUR

 • Prenájom720 EUR

 • Dohody o vykonaní práce 200 EUR

Celkový hospodársky výsledok     -  340 EUR

 

Záver

 

Ukázalo sa, že kvalitná vedecká konferencia sa dá usporiadať aj bez veľkých výdavkov.  Poďakovanie vyslovujeme

 • doc. Blažíčkovi za zorganizovanie programu

 • dipl. Ing. Michalovi Farkašovi za riadenie konferencie a dodržanie časového limitu

 • prednášajúcim za kvalitné prednášky

 • účastníkom za disciplínu a výdrž ( v sobotu vydržali o minerálke, káve, bagete a jablku od 9:00 do 18:30 )

 • Ivane Lukáčovej za zvládnutie registrácie a administratíva

 • Dr. Bachratému za zabezpečenie premietania

 • Jozefovi Rybanovi za technickú podporu

 

Doporučenia

 

21 ročník podujatia organizujeme 24 novembra 2017. Bude zamerané na pokrok v klinickom laboratóriu, molekulárnej patológii, klinickej chémii, medicínskej mikroskopii, cytogenetike, HLA, hematológii, koagulácii, klinickej mikrobiológii, imunopatológii a trasfuziológii

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najčítanejšie

Úvod

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie...

Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu

October 10, 2017

1/4
Please reload

Najnovšie
Please reload

Archív
Please reload

Značky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Social
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square