Doc. Ing. Pavel Blažíček, PhD. 75 ročný

June 28, 2017

Docent Blažíček je nestorom slovenskej klinickej biochémie a jeden zo zakladateľov odboru laboratórna medicína na Slovensku.  Jeho kariéra sa vyvíjala rovnako ako moderná klinická biochémia a laboratórna medicína.

 

Po skončení Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity začal pracovať v roku 1968 na hygiene vo Vojenskej nemocnici v Bratislave. Tam ho oslovil primár interného oddelenia  plk.MUDr.Langoš,CSc., aby založil výskumné laboratórium na internom oddelení vo Vojenskej nemocnici. Od tých čias docent Blažíček spája nadšenie pre vedu s jej uvádzaním do dennodennej praxe lekárov. Na Slovensku založil vo Vojenskej nemocnici Oddelenie klinických laboratórií, ktoré získalo v r. 1997 GLP a v r. 2000 akreditáciu podľa  STN 15 189.

 

V roku 1987 ukončil svoju dizertačnú prácu na Ústave exeprimentálnej endokrinológie SAV na tému “Kinetika enzýmov syntézy a degradácie katecholamínov v nadobličke a v tumoróznom tkanive”. Ako predtým, aj potom sa docent Blažíček venoval osvete. Píše články, publikuje v odborných časopisoch a prednáša na konferenciách. V rámci spolupráce s UEE SAV zaviedol metódy stanovenia katecholamínov, ktoré dopomohli k diagnostike viac ako 126 pacientov s feochromocytómom a MEN 2 syndrómom.  Ale nielen to. Veľké množstvo biomarkerov, ktoré sú dnes bežnou súčasťou lekárskych vyšetrení začínali na Slovensku práve s jeho účasťou. A vždy, keď sa sety pre meranie stali komerčne dostupné, bolo to laboratórium docenta Blažíčka, ktoré ich zavádzalo do praxe  medzi prvými. Bol členom redakčnej rady časopisu Biochemia clinica bohemoslovaca, spolu s prof. Pecháňom v r. 1995 založili časopis Laboratórna diagnostika, spolu s MUDr.Durbákom založil v r. 1997 časopis Medicina militaris Slovaca.

 

V r. 1992 atestoval z “Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii” na IVZP a v  r. 2010 získal diplom v špecializačnom odbore Laboratórna medicína na Lekárskej fakulte SZU  v Bratislave.

Spolu s docentom Blažíčkom a ing. Farkašom sme zakladali Slovenskú spoločnosť pre laboratórnu medicínu, ktorá zastrešuje odborne aj profesne laboratórny personál na Slovensku, kde sa striedame na pozícii prezidenta.

 

Po rozdelení Československa vznikla Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, kde najprv pôsobil ako vedecký tajomník a v súčastnosti je viceprezident SSKB.Docent Blažíček je autorom viac ako štyroch stoviek článkov v odborných časopisoch a nespočetného množstva popularizačných článkov a rozhovorov.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najčítanejšie

Úvod

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie...

Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu

October 10, 2017

1/4
Please reload

Najnovšie
Please reload

Archív
Please reload

Značky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Social
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square