Dipl. Ing. Michal Farkaš 70 ročný

October 8, 2017

Ing. Farkaš je absolvent Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v Bratislave a tiež postgraduálneho štúdia na Prírodovedeckej fakulte univerzity J.E.Purkyne v Brne. Narodil sa 21.12.1946 v Trebišove. Je ženatý a spolu s manželkou lekárkou vychovali tri dcéry / MUDr. Ing. Mgr./. 

 

V rezorte zdravotníctva pracuje od roku 1969 ako pracovník v laboratóriu neskoršie ako vedecký asistent na 2. internej klinike LF UPJŠ v Košiciach. 

V roku 1971 sa stáva  vedúcim  biochemického laboratória v NsP Trebišov ako nelekár. Po dekompozícii OÚNZ v roku 1992 je riaditeľom NsP v Trebišove a úspešne spustil v nemocnici funkčné nákladové strediska pre racionálne sledovanie hospodárskych výsledkov jednotlivých oddelení a zaviedol kusovú kontrolu v lekárni.

 

Plne kvalifikovaným vysokoškolsky vzdelaným zdravotníckym pracovníkom sa stáva v roku 2009 keď získal atestáciu v odbore laboratórna medicína s profesijným titulom špecialista v laboratórnej medicíne v súlade s  pravidlami EFLM.

Dlhé roky viedol odd. klinickej biochémie v Trebišove ako nelekár, ktoré dosahovalo vynikajúce pracovné výsledky podľa hodnotiacich správ vtedajšieho slovenského ako aj krajského odborníka pre klinickú biochémiu s jedinou výhradou, že je nelekár.

V rokoch 1984 - 1989  rokov pracoval ako Chief Laboratory Departmentu, General Hospital, Surman v Líbyi ako  vyslaný expert Ministerstva zdravotníctva SSR aj keď nebol členom komunistickej strany čo bola ďalšia kádrová výhrada.

Je zakladajúcim členom SK VVZP v Piešťanoch, SK IZPALT a SK IZP v Bratislave. Stal pri zrode SSLM. Dve funkčne obdobia bol členom predsedníctva AK Ministerstva zdravotníctva SR. Je hlavným odborníkom MZ SR pre zdravotnícke laboratórne činnosti v povolaní laboratórny diagnostik od roku 2012 už druhé funkčné obdobie.

V rámci prednáškovej a publikačnej aktivity mu bola udelená cena odbornej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka 1982 na návrh SSKB, v rámci Spolku lekárov v Trebišove získal opakovane cenu za najlepšiu prednášku roka 1982,1997. Je nositeľom striebornej medaily SLS za zásluhy o rozvoj SLS z roku 2007 ako aj ceny prof. P. H Petersena na návrh Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu v roku 2011.

 

Stále aktívne pracuje v SSKB, SSLM, SL v Trebišove a na SZU. Je aj členom ČSKB J.E.Purkyne.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najčítanejšie

Úvod

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie...

Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu

October 10, 2017

1/4
Please reload

Najnovšie
Please reload

Archív
Please reload

Značky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Social
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square