Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu

October 10, 2017

Úvod

 

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu s termínom zaslania do 10. 10. 2017.

 

Metóda

 

Stanovisko zaujmem k bodom

 • 1 a-f

 • 2 a-f

 • 3 a-c

 

Stanovisko sa týka

 • len medicínskej problematiky

 • IT a právne aspekty neviem posúdiť

 

Výsledky

 

Ad 1a

Výsledok musí byť podpísaný v každom prípade

 

Ad 1b

Pečiatku treba použiť v každom prípade

 

Ad 1c

Výsledok musí byť podpísaný vedúcim oddelenia, prípadne osobou ním poverenou: v každom prípade musí mať táto osoba odbornú spôsobilosť špecialistu lekára alebo laboratórneho diagnostika v laboratórnej medicíne

 

Ad 1d

Neviem: takáto situácia by nemala nastať

 

Ad 1e

Výsledok bez podpisu a pečiatky by sa nemal používať ako relevantný podklad pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti

 

Ad 1f

Neviem: s takouto situáciou som sa nestretol: na základe vyššie uvedeného platí to isté pre elektronický podpis

 

Ad 2a

Neviem

 

Ad 2b

Neviem

 

Ad 2c

Neviem

 

Ad  2d

Neviem

 

Ad 2e

Neviem

 

Ad 2f

Neviem

 

Ad 3a

Áno: žiadanku a výsledok

 

Ad 3b

Žiadanky a výsledky v plnom rozsahu po dobu 4 rokov

 

Ad 3c

Lekár, laboratórny diagnostik a laborant je považovaný za ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka na základe dokumentu o odbornej spôsobilosti umožňujúcej vykonávať zdravotnícke povolanie

 

Diskusia

 

Som lekár a mám odbornú spôsobilosť v špecializáciách

 • vnútorné lekárstvo,

 • klinická biochémia

 • laboratórna medicína

Preto som schopný odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú medicínskej problematiky

 

Nie som právnik ani IT špecialista

 • preto nie som schopný odpovedať na otázky z tejto oblasti ( hlavne v problematike o ktoré predpisy ide a záležitosti o elektronickom podpise a elektronickom vedení dokumentácie )

 

Záver

 

Odpovedal som na otázky

 - z medicínskeho hľadiska

 

Počas vypracovávania stanoviska som nadobudol dojem,

 - že otázky boli kladené osobou, ktorá sa príliš nevyzná v problematike poskytovania zdravotníckej starostlivosti

 

Poznámka

 - ja zas neovládam právnu a IT problematiku

 

Doporučujem

 

Schôdzu

Právnika,

ktorý ovláda predpisy

IT špecialistu,

ktorý ovláda problematiku elektronického podpisu a vedenia elektronickej dokumentácie

mňa,

ktorý ovláda zdravotnícku problematiku

Spoločne v diskusii

budeme hádam schopní zaujať relevantné stanovisko a následne ministerstvo vydá aktualizovaný výnos, ktorý danú problematiku bude riešiť komplexne v podmienkach elektronického zdravotníctva

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Najčítanejšie

Úvod

Koncom  minulého týždňa som dostal z MZ SR žiadosť o stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie...

Stanovisko k podpisovaniu, tlačeniu, poskytovaniu listinných výsledkov a vedeniu dokumentácie v diagnostickom laboratóriu

October 10, 2017

1/4
Please reload

Najnovšie
Please reload

Archív
Please reload

Značky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Social
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square