top of page

LABoratórna

4 Marec, 2017 09:00AM

MEDicína 2017

O Konferencii

Slovenská Spoločnosť pre Laboratórnu Medicínu

Slovenská Zdravotnícka Univerzita

O konferencii
Na jednej strane máme za sebou 20 rokov vývoja podujatia, ktorého cieľom bolo inovovať laboratórnu diagnostiku a priblížiť ju na úroveň vyspelých krajín západnej Európy. Pred 20 rokmi neexistoval odbor laboratórna medicína, neexistovali oddelenia laboratórnej medicíny, neexistovali špecialisti v laboratórnej medicíne, neexistovala harmonizácia laboratórnej diagnostiky v SR s rámcom Európskej únie. Dnes všetko vyššie uvedené reálne existuje a naviac, Slovensko spĺňa v rámci EU všetky podmienky a je dávané ako vzor. 20 výročie Labmedu pripomína jeden z mála úspešných príbehov slovenského zdravotníctva a laboratórnej diagnostiky. Na druhej strane podmienky na financovanie vedeckých konferencií sa počas posledných rokov zhoršili nielen v rámci SR (opatrenia MF), ale ja na úrovni EU (Med TechCode). Priestor financovať pozvaným prednášateľom náklady spojené s transportom, ubytovaním a stravovaním sa významne obmedzil. Väčšinu nákladov na vyššie uvedené je v súčasnosti možné financovať hlavne z registračných poplatkov: dovoľujeme si vás preto požiadať o porozumenie. Registračný poplatok sme určili na 20 EUR (na deň a osobu).
Program
program
09:00
09:20
09:40
10:00
LABMED, SZU A LABORATÓRNA MEDICÍNA
20 rokov Labmed, SZU a laboratórna medicína

G. Kováč

15 rokov SSLM

P. Blažíček

Lab. medicína: legislatívny rámec a medicínska prax

M. Farkaš

MOLEKULÁRNA PATOLÓGIA A LABORATÓRNA MEDICÍNA
Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

L. Kádási

10:20
Next Generation Sequencing

J. Radvánszky

10:40
PRESTÁVKA: Káva, čaj

A conference is a gathering of people who singly can do nothing, but together can decide that nothing can be done. 

11:00
Big Data

J. Masarik

VÝŽIVA, ZDRAVIE A LABORATÓRNA MEDICÍNA
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
Matematika a zdravie

D. Doljak

Výživa a medicína: možnosti monitorovania vitamínov

P. Blažiček

Prírodné nutričné doplnky a ich význam v prevencii ochorení

J. Fillo

Význam vitamínov v terapii a prevencii

M. Levčíková, J Fillo

Poznáme klinický význam všetkých metabolitov vitamínu D?

P. Blažíček

PRESTÁVKA: Bageta, minerálka
13:10
Môžu byť antioxidanty nebezpečné?

J.Čársky

14:00
Gamatokoferol-biologické vlastnosti a význam pre zdravie

​J. Kucharská, A Gvozdjáková

14:20
Výživa a dlhovekosť

​M. Kleňová

14:40
Vplyv vegetariánstva na zdravotný stav a darcovstvo krvi

F. Križanovič, D. Mészárosová

15:00
Hladovka v prevencii a terapii

J. Valúch

15:20
Vplyv kompletného hladovania a regeneračnej diéty na funkcie obličiek a oxidačný stres

V. Mojto, J. Kucharská, Z. Rausová, M. Kolcunová, A. Gvozdjáková, J. Valúch  

15:40
Film: Le Jeune une nouvelle therapie / Science of fasting
Liečebné hladovanie
16:00
PRESTÁVKA: Káva, čaj
17:00
17:15
Diskusia k celému program
Ukončenie podujatia
18:15
prednášajúci
Prof. MUDr. RNDr. Gustav Kovač CSc MBA
doc. Ing. Pavel Blažíček PhD
Dipl. Ing. Michal Farkaš
Prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc
Ing. Dušan Doljak, MM
doc. MUDr. Juraj Filo CSc
Na stiahnutie

Materiály k prednáškam a samotné prezentácie prednášajúcich z 20 výročia konferencie LABMED si môžete stiahnúť po kliknutí na odkaz nižšie

Čestné predsedníctvo

 

Prof. MUDr. Peter Šimko CSc

Prof. MUDr. Anna Remková DrSc

Mgr. Eva Chmelárová

Dipl. Ing. Michal Farkaš

 

Organizačný výbor

 

Ing. Igor Naňo (predseda)

RNDr. Jana Kmošková (tajomníčka)

Ivana Lukáčová

Vedecký výbor

 

Doc. Ing. Pavel Blažíček CSc (predseda)

MUDr. Anna Porubenová MPH (tajomníčka)

Prof. MUDr. Jozef Masarik DrSC

Prof. MUDr. Ján Glasa CSc

Prof. MUDr. Jozef Holomáň CSc

Doc. MUDr. Katarína Holečková PhD

Doc. RNDr. Jan Trupl CSc

Doc. RNDr. Iván Varga PhD

MUDr. Juraj Špaňár

 

Koordinátor

 

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

AKO NÁS NÁJDETE?
MHD:
Zástavka Nemocnica Kramáre, linky č. 32, 204, 211, 212
Uber:
Limbová 12 | stiahnúť aplikáciu pre iOS | Android
Autom:
Parkovacie miesta priamo v areáli
Prednášajúci
Mapa
MUDr. M. Levčíková
Organizatori
Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc.
RNDr. J. Kuchárská
MUDr. Mária Kleňová
MUDr. František Križanovič
Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc. , MHA
RNDr.Valuch Jozef, CSc.
ORGANIZÁTORI
Na Stiahnutie
RSVP
napíšte nám

© 2017 – 2022 by SSLM.  All rights reserved.

bottom of page