top of page
220514-pawel-czerwinski-8uzpyniu-rq-unsplash-wix.jpg


LABoratórna

10 Jún – 1 Júl, 2021 16:30PM

MEDicína 2020

O Konferencii

Slovenská Spoločnosť pre Laboratórnu Medicínu

 Slovenská Zdravotnícka Univerzita

O konferencii
Vážené kolegyne a kolegovia,
 
Výročná konferencia Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu „Laboratórna medicína 2020“ sa v novembri roku 2020 pre pandémiu nekonala. Preto ju organizujeme s asi polročným oneskorením a dištančnou formou. Pokračujeme v našom úsilí zmenšiť rozdiely medzi severnou a západnou Európou a Slovenskom. Začali sme pred 30 rokmi na jar – v nemocničnej posluchárni v Bratislave na Kramároch - aby sme sa postupne cez súčasné sídlo Radošinského naivného divadla, kongresové centrum v budove ministerstva zahraničných vecí, hotel Hilton dostali na pár rokov do Martina a v posledných rokoch opäť sa vrátili späť na Kramáre do auly SZU a aktuálne na platformu Zoom.
 
Prvých 10 ročníkov išlo o jednodňové podujatia, neskôr sa priebeh rozšíril na 3 dňové rokovania. Posledné roky sú opäť jednodňové. Podujatie vždy organizovala SSLM v spolupráci so SZU;  bolo obdobie, kedy spoluorganizátormi boli Synlab a Alphamedical.
 
Na základe viac ako 30 ročných skúseností môžeme konštatovať
  • dobrú spoluprácu s VŠZP, Synlab, Alphamedical a KAMI
  • účasť zahraničných prednášateľov, ktorá bola najvyššia počas prvých 10 rokov, počas posledných 10 rokov postupne klesá. 
  • financovanie, ktoré nikdy nebolo  ideálne, sa v priebehu posledného desaťročia v dôsledku opatrení MZ SR a EU MedTech kódu výrazne zhoršilo.
Identitu či osobitnosť podujatia okrem vyššie spomenutej orientácie na severnú a západnú Európu zásadne ovplyvnila konkrétna spolupráca s kolegami zo škandinávskych a nemecky hovoriacich krajín ako aj z Beneluxu. Pri zrode podujatia stál prof. Dieter Johannes Vonderschmitt z Zürichu. Podujatie dlhodobo a vytrvalo podporoval prof. Per Hyltoft Petersen z Odense ( Dánsko ). 
 
Za 30 rokov existencie bez prerušenia výročné konferencie Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu ( SSLM ) alebo „Labmedy“ prispeli zásadným spôsobom k zavedeniu významných zmien ako financovanie, polyvalencia, akreditácia, integrácia a konsolidácia laboratórnej diagnostiky ako aj k dôraz na racionálnu indikácu laboratórnych vyšetrení.
 
Súčasnosť a zrejme aj najbližšiu budúcnosť si predstavujeme fungovaním v úspornom režime, čo predstavuje financovanie z akceptovateľného registračného poplatku, ktorý chceme použiť na financovanie kvalitných prednášajúcich. Čo bude témou tohoročného podujatia si pozrite nižšie v programe a pokynoch.

Gustáv Kováč
Program
program
ŠTVRTOK 10.6.2021
16:30
16:45
17:15
17:45
18:15
18:30
Úvod
Úloha UCHKBLM LF SZU, SSLM a SZU v postgraduálnom vzdelávaní

prof. G. Kováč, UCHKBLM LF SZU Bratislava

Roche Academy: sympózium hlavného partnera podujatia

Ing. P. Lepey Roche SR

Úloha SSLM v kontinuálnom vzdelávaní

doc. P. Blažíček, prezident SSLM

Diskusia

 

Záver
ŠTVRTOK 17.6.2021
16:30
16:45
17:15
17:45
18:15
18:30
Úvod
Výbor a sekcia pre laboratórnu medicínu EÚ medicínskych špecialistov

prof. Pat Twoomey Dublin, Ireland, Chairman of the Board and Section

Právny rámec laboratórnej diagnostiky

Dipl. Ing. M. Farkaš hlavný odborník MZ SR pre laboratórne činnosti

Laboratórna diagnostika talasémií: význam diskriminačných indexov

Miriam Mítniková, primárka Oddelenia laboratórnej medicíny UN Košice

Diskusia

 

Záver
STREDA 23.6.2021
16:30
16:45
17:15
17:45
18:15
18:30
Úvod
Pracovné skupiny a ciele výboru a sekcie UEMS

prof. Vesna Kusec, Zagreb, Chrovátsko, tajmníčka výboru a sekcie UEMS

Možnosti a výhody spolupráce farmácie a medicíny

doc. Ivan Malík, FF UK Bratislava

Laboratórna diagnostika neuroendokrinných neoplazií

MUDr. Štefan Kečkéš, Oddelenie laboratórnej medicíny OUSA Bratislava

Diskusia

 

Záver
ŠTVRTOK 1.7.2021
16:30
16:45
17:15
18:15
18:30
Úvod
Covid: An Ounce of Prevention is Better Than a Pound of Cure

Dr. Med. Evadne Holzhueter Parulan, Germany

Téma vyhradené pre partnera podujatia Roche Academy

Ing. P. Lepey Roche SR

Diskusia

 

Záver

We are all here on earth to help others; what on earth the others are here for I don't know.

prednášajúci
ORGANIZÁTORI

Čestné predsedníctvo

 

Prof. MUDr. Peter Šimko CSc, rektor SZU

Prof. MUDr. Martin Gajdoš  CSc, dekan LF SZU

Ing. Igor Nano kvestor SZU

dipl. ing. Michal Farkaš, prezident SSLM

 

Organizačný výbor

 

Ing. Lucia Hudecová

PhDr. Ján Bachratý

PhDr. Mária Vizváryová

Ivana Lukáčová

Vedecký výbor

 

doc. Ing. Pavel Blažíček CSc

prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD

prof. MUDr. Stanislav Oravec CSc

prof. MUDr. Jozef Holomáň PhD

prof. MUDr. Jozef Glasa PhD

MUDr. Daniel Kuba CSc

MUDr. Július Špaňár

 

Koordinátor

 

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

AKO NÁS NÁJDETE?
MHD:
Zástavka Nemocnica Kramáre, linky č. 32, 204, 211, 212
Uber:
Limbová 12 | stiahnúť aplikáciu pre iOS | Android
Autom:
Parkovacie miesta priamo v areáli
Prednášajúci
Mapa
Organizatori
napíšte nám

Ďakujeme! Správa bola úspešne odoslaná.

© 2017 – 2022 by SSLM.  All rights reserved.

bottom of page