top of page
milad-fakurian-iFu2HILEng8-unsplash.jpg


LABoratórna

7. December, 2022 09:00AM

MEDicína 2022

O Konferencii


Slovenská Spoločnosť pre Laboratórnu Medicínu

O konferencii
Vážené kolegyne a kolegovia,
 

V tomto roku výnimočne organizujeme dve výročné konferencie Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu - Labmed 2021 a Labmed 2022

 • prvá bola 3 júna 2022 (za rok 2021)

 • druhá bude 7 decembra 2022 (za tento rok)

 • hlavnou príčinou je pandémia Covidu, ktorá neumožnila za posledné dva roky organizovať konferencie v prezenčnom móde

 • naviac vo februári tohoto roku sa pridala vojna na Ukrajine, čo situáciu skomplikovalo

 

Novým prvkom pri organizovaní výročných konferencií

 • bolo zistenie, že laboratórna medicína a všeobecné lekárstvo majú veľa spoločného – medzi iným aj problémy.  Preto sme sa rozhodli v spolupráci s prof. MUDr. Katarínou Gazdíkovou usporiadať 3 júna 2022 - ako prvý pokus - spoločnú konferenciu na SZU

 • bola tiež skutočnosť, že sme ich začali organizovať v spolupráci s riaditeľkou “LEKÁR.sk” MUDr. Zuzanou Teremovou

 

Výročná konferencia 7 decembra 2022 nadväzuje na skúsenosti získané v lete.  Dovoľte nám stručne charakterizovať jednotlivé bloky programu

 • Na úvod by sme radi vzdali poctu nestorom slovenskej laboratórnej medicíny a klinickej biochémie primárovi Farkašovi a docentovi Blažíčkovi, ktorí sa v tomto roku dožívajú významných jubileí

 • V prvom bloku sa sústredíme na najaktuálnejšie problémy laboratórnej diagnostiky

 • V druhom bloku budú prednášatelia za odbor všeobecné lekárstvo pokračovať v prezentácii získaných skúseností a vlastných názorov z leta

 • V treťom bloku sa dozvieme, akú víziu o laboratórnej medicíne malo bývalé vedenie Ministerstva zdravotníctva na čele ministerkou Andreou Kálavskou a jej spolupracovníkmi

 • Štvrtý blok sa venuje klinickej aj laboratórnej problematike špecializačného odboru kardiológia

 • V poslednom – piatom bloku – panelovej diskusii – sa pokúsia prednášatelia v spolupráci s auditórium formulovať spoločné závery a ciele na najbližšie obdobie

Príprava programu konferencie je kontinuálny proces, v ktorom prichádza ku zmenám

 • menia sa časové nároky a požiadavky autorov

 • pribúdajú nové príspevky, upresňujú sa názvy existjúcich

Preto si Vás dovoľujeme požiadať o porozumenie a trpezlivosť pri príprave jeho definitívnej a finálnej verzie 

 

Záverom dovoľte poďakovať sa

 • Vám za účasť

 • prednášateľom za ochotu a námahu

Osobitne si ceníme ochotu a 

 • spoluprácu bývalého vedenia Ministerstva zdravotníctva SR – Andrey Kálavskej, Jozefa Ráža a Martina Smatanu

 • podporu riaditeľky MUDr. Zuzany Teremovej

Gustáv Kováč

Program
program
STREDA 7.12.2022
09:15 – 09:30
09:30 – 11:00
9:30
9:55
10:20
REGISTRÁCIA
Otvorenie: TRADÍCIA

Dipl. Ing. Michal Farkaš 75 ročný & Doc. Ing. Pavel Blažíček PhD 80 ročný (Kováč G.)

Blok 1: LABORATÓRNA MEDICÍNA

Minimálne štandardy
M. Jankechová
Minimálne štandardy a financovanie laboratórnej diagnostiky a v kontexte EU

G. Kováč

Terapeutiká projektované na platforme nukleových kyselín a ich využitie
I. Malík
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
11:30
11:55
12:25
Diskusia
Prestávka

Blok 2: VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Môžeme spomaliť pandémiu 2. typu?

K. Gazdíková

Praktické využitie POCT vyšetrení na ambulancii VLD 

J. Hencel

Zlepšenie implementácie prevencie do praxe všeobecného lekára
M. Dvorák, M. Mucska, K. Gazdíková
12:45
Diskusia
 
14:00 – 15:15
14:00
15:00
15:15 – 16:30
Obed
Blok 3: RIADENIE V ZDRAVOTNÍCTVE

Aká bola naša vízia v lab. medicíne

A. Kálavská, M. Smatana. J. Ráž

Diskusia

Blok 4: KARDIOLÓGIA

15:15
Gliflozíny, diabetes a kardiálna dekompenzácia
J. Murín
10:45
13:00 – 14:00
15:40
Súčasný pohľad na kardiomarkery

R. Magóczy

08:45 – 09:15
16:05
HDL a dyslipoproteinémie

S. Oravec

16:15
Bio Vendor Téma rezervovaná

16:30
Diskusia

16:45 – 17:30
Panelová diskusia: EXISTUJE RIEŠENIE?

K. Gazdíková, M. Dvoržák, J. Hencel, S. Janota, M. Jankechová, G. Kováč, A. Kálavská, J.Ráž, M. Smatana, J. Murín, R. Magóczy, D. Staneková, S. Oravec

17:30
Záver

maria-nazipova-owuUwhhWbow-unsplash.jpeg

We are all here on earth to help others; what on earth the others are here for I don't know.

Prednášajúci
prednášajúci
ORGANIZÁTORI

Čestné predsedníctvo

 

Prof. MUDr. Peter Šimko CSc., rektor SZU
Doc. MUDr. Martin Gajdoš CSc., dekan LF SZU
Ing. Igor Nano, kvestor SZU
Dipl. Ing. Michal Farkaš, prezident SSL

 

Vedecký výbor

 

Doc. Ing. Pavel Blažíček CSc.
Prof. MUDr. Katarína Gazdíková PhD
MUDr. Štefan Kečkéš
Prof. MUDr. Stanislav Oravec CSc
Prof. MUDr. Jozef Holomáň PhD
Prof. MUDr. Jozef Glasa PhD
MUDr. Daniel Kuba CSc
Doc. Pharm. Dr. Ivan Malík PhD

Organizačný výbor

 

Ing. Lucia Hudecová
Ivana Lukáčová
Erika Tóthová
PhDr. Ján Bachratý
PhDr. Mária Vizváryová

Organizačné zabezpečenie

MUDr. Zuzana Teremová
Matej Huml
Pavel Buzáš

 

Koordinátor

 

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

AKO NÁS NÁJDETE?
MHD:
Zástavka Nemocnica Kramáre, linky č. 32, 64, 45, 42
Uber:
Limbová 2 | stiahnúť aplikáciu pre iOS | Android
Autom:
Parkovanie vo vlastnej réžii
Organizátori
Mapa
REGISTRÁCIA

Účastnícky poplatok: 15 EUR

REGISTROVAŤ

 • platí sa prevodom na účet

 • súčasťou poplatku je coffebreak

CATERING

Obed – 13:00
strava v jedálni MZ SR

 • možnosť objednania obedu pri registrácii na mieste

Registrácia
RSVP
napíšte nám

Ďakujeme! Správa bola úspešne odoslaná.

© 2017 – 2022 by SSLM.  All rights reserved.

bottom of page