top of page

LABoratórna

25 November, 2017 09:00AM

MEDicína 2018

O Konferencii

Slovenská Spoločnosť pre Laboratórnu Medicínu

 Slovenská Zdravotnícka Univerzita

Anchor 1
O konferencii
K jubilejnému 20 ročníku Labmedu by sme radi vysvetlili niektoré okolnosti a súvislosti a súčasne sa pokúsili sa vystihnúť osobitnú identitu podujatia.  Motiváciou bola snaha zmenšiť rozdiely medzi severnou a západnou Európou a Slovenskom. Začali sme pred viac ako 20 rokmi na jar –  v nemocničnej posluchárni v Bratislave na Kramároch - aby sme sa postupne cez súčasnú súčasné sídlo Radošinského naivného divadla, kongresové centrum v budove ministerstva zahraničných vecí, hotel Hilton dostali na pár rokov do Martina a v posledných rokoch opäť sa vrátili späť na Kramáre, tentoraz  do auly SZU.
 
Prvých 10 ročníkov išlo o jednodňové podujatia, neskôr sa priebeh rozšíril na 3 dňové rokovania.  Posledné 2 roky sú opäť jednodňové.  Podujatie vždy organizovala SSLM v spolupráci so SZU;  bolo obdobie, kedy spoluorganizátorom bol Alphamedical.
Za 20 rokov existencie bez prerušenia „Labmedy“ prispeli k zmene laboratórnej diagnostiky zavedením financovania, polyvalencie, akreditácie, integrácie a konsolidácie laboratórnej diagnostiky ako aj k rozšíreniu racionálnej indikácie laboratórnych vyšetrení.
 
Najbližšiu budúcnosť si predstavujeme fungovaním v úspornom režime, čo predstavuje financovanie z akceptovateľného registračného poplatku, ktorý chceme použiť na financovanie kvalitných prednášajúcich.   Čo bude témou tohoročného podujatia si pozrite nižšie v programe a pokynoch
Program
Anchor 2

We are all here on earth to help others; what on earth the others are here for I don't know.

prednášajúci
ORGANIZÁTORI

Čestné predsedníctvo

 

Prof. MUDr. Peter Šimko CSc

Prof. MUDr. Anna Remková DrSc

Mgr. Eva Chmelárová

Dipl. Ing. Michal Farkaš

 

Organizačný výbor

 

Ing. Igor Naňo (predseda)

RNDr. Jana Kmošková (tajomníčka)

Ivana Lukáčová

MUDr. Marek Zálešák PhD

Vedecký výbor

 

Doc. Ing. Pavel Blažíček CSc (predseda)

MUDr. Anna Porubenová MPH (tajomníčka)

Prof. MUDr. Jozef Masarik DrSC

Prof. MUDr. Ján Glasa CSc

Prof. MUDr. Jozef Holomáň CSc

Doc. MUDr. Katarína Holečková PhD

Doc. RNDr. Jan Trupl CSc

Doc. RNDr. Iván Varga PhD

MUDr. Juraj Špaňár

 

Koordinátor

 

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

AKO NÁS NÁJDETE?
MHD:
Zástavka Nemocnica Kramáre, linky č. 32, 204, 211, 212
Uber:
Limbová 12 | stiahnúť aplikáciu pre iOS | Android
Autom:
Parkovacie miesta priamo v areáli
program
09:00
09:20
09:40
10:00
15 ROKOV SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI LABORATÓRNEJ MEDICÍNY A 20 ROKOV LABMEDU
Predseda: M. Farkaš
Laboratórna medicína: legislatívny rámec a medicínska prax

M. Farkaš,  B. Hvozdovičová — SK IZP BA , AK  MZSR BA,  Adla sro , Prešov

Laboratórna medicína a klinická biochémia: spolupráca s klinikmi a vo výskume 

P. Blažíček — Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej  medicíny LF SZU Bratislava

Problematika tvorby učebných textov v medicínskej biochémii  a laboratórnej medicíne

G. Kováč, A. Porubenová — Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej  medicíny LF SZU Bratislava

10:30
Prestávka
15 rokov SSLM a  20 rokov Labmedu

G. Kováč, M. Farkaš, P. Blažíček, A. Porubenová, B. Hvozdovičová — Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu, Bratislava

CENA PERA HYLTOFTA PETERSENA A PREDSTAVENIE NOVÝCH PUBLIKÁCIÍ
Predseda: G. Kováč
Udelenie ceny Pera Hyltofta Petersena
P. Blažíček G. Kováč
Prednášajúci
Mapa
11:00
Organizatori
Laureátska prednáška: Epigenetika z pohľadu Generalhauptmana
O. Rácz, prezident SSKB
11:15
Prezenzácia nových monografií: Lab. med. pre študentov všeobecného lekárstva
M. Lehký, J. Olexy, Herba Bratislava — Kolektív autorov: G. Kováč, A. Porubenová, K Holečková, P. Blažíček, K. Černá, M. Drakulová, M. Farkaš, B. Havelková, B. Hvozdovičová, A. Keleová, D. Kuba, M. Ondrejčák, J. Trupl
12:00
Prestávka
13:00
VÝŽIVA, ŽIVOTOSPRÁVA: ZÁKLAD ZDRAVÉHO ŽIVOTA
Predseda: P. Blažíček
Zdravý spôsob života – pohyb, pohyb: vlastné merania
B. Ukropcová, SAV Bratislava
14:00
Vedecký pohľad na racionálnu výživu
A. Penesová
14:20
Mikronutrienty: význam a možnosti stanovenia
P. Blažíček, 4 Vive, Bratislava
14:40
Sila dôkazov
D. Doljak, 4 Vive, Bratislava
15:00
Diskusia
15:20
SPOLUPRÁCA V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE
Predseda: B. Hvozdovičová, V. Heriban
Vyšetrenia v patológii v praxi laboratórneho diagnostika
P. Gomolčák, Cytopatos sro ,Bratislava
15:30
Laboratórne vyšetrovacie metódy v imunológii
E. Tibenská, Medirerex a.s. Bratislava
15:50
Bioinformatika ( nový nástroj v laboratórnej medicíne ) a Big Data
J. Masarik, dekan MFF UK, Bratislava
16:10
iPhone, Apple Watch, iHealth
P. Buzas, O.Misak, iGenius, Bratislava
16:30
Kardioprotekcia a adaptačné mechanizmy v myokarde
M. Zálešák, SAV Bratislava
16:50
Toxikologická analýza návykových látok v biologických materiáloch post mortem
Šidlo, J., Bratislava
17:10
Význam fastfoodovej stravy v rozvoji  NAFLD
M. R. Piják, Bratislava
17:30
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
17:50
K problematike organizovania a financovania vedeckých a vzdelávacích podujatí
Predstavitelia SSLM a diagnostických firiem
18:30
Ukončenie konferencie
Predstavitelia SSLM a diagnostických firiem
napíšte nám

© 2017 – 2022 by SSLM.  All rights reserved.

RSVP
Anchor 6

Ďakujeme! Správa bola úspešne odoslaná.

bottom of page