top of page
220514-hassaan-qaiser-bkfkhvrajtq-unsplash.jpg


LABoratórna

3 Jún, 2022 09:00AM

MEDicína 2022

O Konferencii


Slovenská Spoločnosť pre Laboratórnu Medicínu

O konferencii
Vážené kolegyne a kolegovia,
 
29 – 30 novembra 2019
 • je dátum konania poslednej výročnej konferencie SSLM („Laboratórna medicína 2019“), ktorá prebehla „normálnym spôsobom“

Od decembra 2019 do júna 2022
 • dva a pol roka existujeme v „Covidovom režime“ a
 • od konca februára 2022 – skoro štvrť rok – je vojna na Ukrajine
 • ide o udalosti, s ktorými nemáme skúsenosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú našu existenciu. Muselo sa to prejaviť na organizácii a priebehu výročných konferencií SSLM:

V roku 2020 
 • neprebehla žiadna konferencia

V roku 2021 
 • sme zorganizovali počas štyroch júnových štvrtkov (16:30 -18:30)
 • na platforme Zoom dištančnou formou
 • náhradu za rok 2020 – Laboratórna medicína 2020

3 júna 2022 
 • organizujeme prezenčnou formou výročnú konferenciu ako náhradu za rok 2021, Laboratórna medicína 2021 (program pozri nižšie)

Začiatkom decembra 2022 
 • plánujeme zorganizovať konferenciu – za tento rok Laboratórna medicína 2022, čím by sa nám podarilo dohnať vyššie spomínaný deficit

Nadchádzajúca konferencia 3 júna 2022 má 4 bloky
 • organizujeme ju v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného lekárstva: zistili sme, že laboratórna medicína a všeobecné lekárstvo majú, pokiaľ ide o vývoj a problémy, mnoho spoločného.
 • v prvých dvoch blokoch – „Laboratórna medicína“ a „Všeobecné lekárstvo“ sa pokúsime načrtnúť, o čo ide
 • tretí blok „Petersenova cena a MZ SR“ je venovaný kontextu, v ktorom prebieha vývoj laboratórnej diagnostiky:
  • začiatkom tohoto roku vo veku 85 rokov zomrel prof. Per Hyltoft Petersen, ktorý sa zásadným spôsobom zaslúžil o vznik a rozvoj odboru laboratórna medicína na Slovensku: na jeho počesť sme začali udeľovať v roku 2002 cenu Pera Hyltofta Petersena – tento rok je jubilejným dvadsiatym (zoznam laureátov uvádzame na konci – aj tu budeme musieť dohnať zameškané)
  • od apríla 2022 je v platnosti nová verzia nariadenia vlády 296 o zaraďovaní a priebehu špecializačného štúdia: pokúsili sme sa pripraviť príležitosť diskutovať na túto tému so zástupcami MZ SR
 • posledný blok „Diagnostika“ nadväzuje na skúsenosti získané počas dištančnej konferencie z júna 2020, ktorý sme sa pokúsili zorganizovať podľa pravidiel novej platnej legislatívy EU o spolupráci laboratórne diagnostických oddelení a diagnostických firiem

Fungui.sk a Lekár.sk
 • s firmou „Fungui“ spolupracujeme v oblasti komunikácie a informovania účastníkov konferencií od roku 2017
 • novým prvkom je spolupráca s SLK – menovite s Lekár.sk s cieľom zabezpečiť informovanie širšej odbornej verejnosti

Záverom
 • sa ospravedlňujeme za
  • nedostatky
  • improvizáciu
 • veríme v 
  • nápravu
  • a pozitívny vývoj
 • želáme všetko najlepšie

prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA
odborný garant

 

Laureáti ceny Pera Hyltofta Petersena
 • 2002 Dieter Johannes Vonderschmitt ( Switzerland )
 • 2003 Ake Holmgard ( Sweden )
 • 2004 Pavel Blazicek ( Slovakia )
 • 2005 Marek Dominiczak ( UK )
 • 2006 Rita Andrea Horvath ( Hungary )
 • 2007 Anders Kallner ( Sweden )
 • 2008 Ana Stavljenic Rukavina ( Croatia )
 • 2009 Jan Balla ( Slovakia )
 • 2010 Henk Goldschmidt ( The Netherlands )
 • 2011 Michal Farkas ( Slovakia )
 • 2012 Ana Maria Simundic ( Croatia )
 • 2013 Grazyna Szypniewska ( Poland )
 • 2014 Michal Ondrejcak ( Slovakia )
 • 2015 Vladimir Krcmery ( Slovakia )
 • 2016 ( Elizabeta Topic ) ( Croatia )
 • 2017 Jan Stencl ( Slovakia )
 • 2018 Oliver Racz ( Slovakia )
 • 2019 Dana Farkasova ( Slovakia )
 • 2020 ( neudelené pre Covid )
 • 2021 ( neudelené pre Covid )
Upozornenie
Účasť na konferencii je povinná pre študentov zaradených do​
 
postgraduálneho špecializačného štúdia
 • laboratórna medicína lekár
 • laboratórna medicína laboratórny diagnostik
 • klinická biochémia lekár
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii laboratórny diagnostik
 • laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii laborant s VŠ vzdelaním
 • vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii – laborant bakalár a VOV
Pozvaní sú aj ďalší záujemci 
 • lekári – všeobecní lekári, internisti, pediatri
 • lekári a laboratórni diagnostici z odborov
  • klinická biochémia
  • hematológia a transfuziológia
  • imunológia a alergológia
  • klinická mikrobiológia
  • lekárska genetika
  • laboratórna medicína
 • iní
Všetci účastníci dostanú za účasť 6 kreditov
 
Program
program
PIATOK 3.6.2022
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
LABORATÓRNA MEDICÍNA
Význam PLNR ako prognostického faktora

Š. Kečkéš

Laboratórna medicína a všeobecný lekár

M. Farkaš; B. Hvozdovičová

Laboratórna medicína a preventívne prehliadky

P. Blažíček

Laboratórna medicína – mílniky, perspektívy

G. Kováč

Diskusia
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Všeobecné lekárstvo – špecifický odbor medicíny

K. Gazdíková

Každodenná realita v ambulancii všeobecného lekára

J. Hencel

ABI v ambulancii všeobecného lekára

K. Dostálová

LD v ambulancii primárneho kontaktu

P. Lipovský

Diskusia
13:00
OBED
16:00
16:20
16:40
17:00
17:20
DIAGNOSTIKA – FIREMNĚ SYMPÓZIUM GENERÁLNEHO PARTNERA
Hodnota In Vitro Diagnostiky

T. Kulhan

Value Based Health Care

P. Lepey

Portfólio Roche Diagnostics

P. Danko

Inovácia laboratórnej techniky z pohľadu firmy pre laboratória a ambulancie

L. Bučková; J. Gutman

Diskusia
maria-nazipova-owuUwhhWbow-unsplash.jpeg

We are all here on earth to help others; what on earth the others are here for I don't know.

14:00
14:30
15:00
15:20
PETERSENOVA CENA, MZ SR
Klasifikácia dyslipoproteinémií – Laureátska prednáška – Cena PHP

S. Oravec

Nariadenie vlády 296

M. Jankechová

Téma rezervovaná

A. Dukát

Diskusia

 

18:00
ZÁVER
prednášajúci
Na stiahnutie

Materiály k prednáškam a samotné prezentácie prednášajúcich z konferencie LABMED si môžete stiahnúť po kliknutí na odkaz nižšie

ORGANIZÁTORI

Čestné predsedníctvo

 

Prof. MUDr. Peter Šimko CSc, rektor SZU

Prof. MUDr. Martin Gajdoš  CSc, dekan LF SZU

Ing. Igor Nano kvestor SZU

dipl. ing. Michal Farkaš, prezident SSLM

 

Organizačný výbor

 

Ing. Lucia Hudecová

PhDr. Ján Bachratý

PhDr. Mária Vizváryová

Ivana Lukáčová

Vedecký výbor

 

doc. Ing. Pavel Blažíček CSc

prof. MUDr. Jozef Šuvada PhD

prof. MUDr. Stanislav Oravec CSc

prof. MUDr. Jozef Holomáň PhD

prof. MUDr. Jozef Glasa PhD

MUDr. Daniel Kuba CSc

MUDr. Július Špaňár

 

Koordinátor

 

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč CSc MBA

AKO NÁS NÁJDETE?
MHD:
Zástavka Nemocnica Kramáre, linky č. 32, 64, 45, 42
Uber:
Limbová 10 | stiahnúť aplikáciu pre iOS | Android
Autom:
Parkovacie miesta priamo v areáli
Mapa
Prednášajúci
Na Stiahnuie
Organizátori
REGISTRÁCIA

Registračný poplatok: 15 EUR

REGISTROVAŤ

 • platí sa na mieste

 • súčasťou poplatku je coffebreak

CATERING

Jedáleň Finculina SZU

Cofeebreak (vždy po skončení diskusných blokov)

 • doobeda

 • poobede


Obed – 13:00
vyprážaný bravčový rezeň s opekanými zemiakmi a šalát

 • cena na osobu 8,00 EUR

 • možnosť objednania obedu pri registrácii na mieste

Registrácia
RSVP
napíšte nám

Ďakujeme! Správa bola úspešne odoslaná.

© 2017 – 2022 by SSLM.  All rights reserved.

bottom of page