Stanovisko SSLM k procesu tvorby ZZV

Cieľom dokumentu je charakterizovať problémy a vzniesť pripomienky, ktoré vznikli v procese prác na ZZV za odbor laboratórnej medicí