top of page
 • Gustav Kovac

Laboratórna medicína 2017: Správa o priebehu


4. 3. 2017 prebehol 20 ročník výročnej konferencie Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny „Laboratórna medicína 2017“ ako náhrada za neuskutočnené podujatie plánované na 25-26. 11. 2017

Organizátori

 • Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

 • Slovenská zdravotnícka univerzita

Program

LABMED, SZU A LABORATÓRNA MEDICÍNA

 • 09:00 G. Kováč: 20 rokov: Labmed, SZU, Laboratórna medicína

 • 09:20 P. Blažíček: 15 rokov SSLM

 • 09:40 M. Farkaš: Laboratórna medicína: legislatívny rámec a medicínska prax

MOLEKULÁRNA PATOLÓGIA A LABORATÓRNA MEDICÍNA

 • 10:00 L. Kádási: Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

 • 10:20 J. Radvánszky: Next Generation Sequencing

 • 10:40 – 11:00 Káva, čaj

VÝŽIVA, ZDRAVIE A LABORATÓRNA MEDICÍNA

 • 11:00 P. J. Masarik: Big Data

 • 11:30 D. Doljak: Matematika a zdravie

 • 11:50 P. Blažíček: Výživa a medicína: možnosti monitorovania vitamínov

 • 12:10 J. Fillo: Prírodné nutričné doplnky a ich význam v prevencii a ich význam v prevencii a ochorení

 • 12:30 M.Levčíková: Význam vitamínu D v terapii a prevencii

 • 12:50 P. Blažíček: Poznáme klinický význam všetkých metabolitov vitamínu D ?

 • 13:10 – 14:00 Bageta, minerálka

 • 14:00 J. Čársky: Môžu byť antioxidanty nebezpečné ?

 • 14:20 J. Kucharská, A. Gvozdjáková: Gamatokoferol – biologické vlastnosti a význam pre zdravie

 • 14:40 M.Kleňová: Výživa a dlhovekosť

 • 15:00 F. Križanovič, D.Mészárosová: Vplyv vegetariánstva na zdravotný stav a darcovstvo krvi

 • 15:20 J. Valúch: Hladovanie v prevencii a terapii

 • 15:40 V. Mojto, J. Kucharská, Z. Rausová, M. Kolcunová, A. Gvozdjáková, J. Valúch: Vplyv kompletného hladovania a regeneračnej diéty na funkcie obličiek a oxidačný stres

 • 16:00 La Jeune Une Nouvelle Therapie / Science of Fasting / Liečebné hladovanie

 • 17:00 – 17:15 Káva, čaj

 • 17:15 Diskusia k celému program

 • 18:15 Ukončenie podujatia

Ekonomika

Príjmy

 • Registračný poplatok 20 EUR

 • Počet účastníkov 78

 • Celková suma 1 560 EUR

Výdavky

 • Prenájom 720 EUR

 • Dohody o vykonaní práce 200 EUR

 • Celková suma 920 EUR

Kredity

Udelené SACCME

 • Pasívna účasť 8 kreditov

 • Aktívna účasť 1 autor 10 kreditov

 • Aktívna účasť 2 autor 5 kreditov

Udelené SZU

 • Účasť 5 kreditov

Diskusia

Čakáme na faktúry zo SACCME za

 • registráciu cca 130 EUR

 • manipulačný poplatok cca 70 EUR

Príjem registračných poplatkov sa rozdelil ana partes medzi

 • SZU 780 EUR

 • SSLM 780 EUR

Celkový hospodársky výsledok

Príjmy

 • Registračné poplatky1 560 EUR

Výdavky

 • SZU780 EUR

 • SACCME200 EUR

 • Prenájom720 EUR

 • Dohody o vykonaní práce 200 EUR

Celkový hospodársky výsledok - 340 EUR

Záver

Ukázalo sa, že kvalitná vedecká konferencia sa dá usporiadať aj bez veľkých výdavkov. Poďakovanie vyslovujeme

 • doc. Blažíčkovi za zorganizovanie programu

 • dipl. Ing. Michalovi Farkašovi za riadenie konferencie a dodržanie časového limitu

 • prednášajúcim za kvalitné prednášky

 • účastníkom za disciplínu a výdrž ( v sobotu vydržali o minerálke, káve, bagete a jablku od 9:00 do 18:30 )

 • Ivane Lukáčovej za zvládnutie registrácie a administratíva

 • Dr. Bachratému za zabezpečenie premietania

 • Jozefovi Rybanovi za technickú podporu

Doporučenia

21 ročník podujatia organizujeme 24 novembra 2017. Bude zamerané na pokrok v klinickom laboratóriu, molekulárnej patológii, klinickej chémii, medicínskej mikroskopii, cytogenetike, HLA, hematológii, koagulácii, klinickej mikrobiológii, imunopatológii a trasfuziológii


46 views

Recent Posts

See All
bottom of page