Stanovisko k „Holandskému zoznamu“

Vypracoval: GKO Pre: JSU Dátum: 30. 7. 2018 Úvod V závere stanoviska „Ku sieti nemocničných laboratórií“ & „In house“ /...